حضور رئیس و دبیر و دیگر اعضای هیات ورزش روستایی استان همراه و‌همگام با جامعه بزرگ ورزش و‌جوانان استان اصفهان و سایر اقشار مردمی در راهپیمایی عظیم روز قدس

حضور رئیس و دبیر و دیگر اعضای هیات ورزش روستایی استان همراه و‌همگام با جامعه بزرگ ورزش و‌جوانان استان اصفهان و سایر اقشار مردمی در راهپیمایی عظیم روز قدس

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: حضور مهدی اسدی رئیس،علی صفایی دبیر و دیگر اعضای هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان به همراه جواد محمدی مدیر‌کل و پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و سایر هیات‌های ورزشی در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین جامعه ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان اصفهان