دیدار رئیس هیات ورزش‌روستایی استان به همراه هیئت همراه با سرپرست فدراسیون ورزش‌روستایی
دیدار رئیس هیات ورزش‌روستایی با سرپرست فدراسیون ورزش‌روستایی

دیدار رئیس هیات ورزش‌روستایی استان به همراه هیئت همراه با سرپرست فدراسیون ورزش‌روستایی

دیدار رئیس هیات ورزش‌روستایی استان اصفهان به همراه هیئت همراه با سرپرست فدراسیون ورزش‌روستایی جمهوری‌اسلامی ایران به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: صبح روز یکشنبه ۱۳ خردادماه،مهدی اسدی،رئیس به همراه علی صفایی،دبیر و ابوذر خواجو،عضو هیئت رئیسه هیات ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان باحضور در محل دفتر فدراسیون ورزش‌روستایی،عشایری