شهرستان ها

آخرین اخبار

برای هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان

برای هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان

به گزارش روابط عومی هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان و به نقل از فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، با بررسی اطلاعات تبیین وضعیت موجود هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استانها و در نظر گرفتن محور های ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی و همچنین شاخص های مرتبط با فعالیت های این حوزه ،هیات استان اصفهان رتبه سوم سال 93 را در میان هیاتهای این رشته در کشور کسب نمود.