افتتاحیه مسابقات مینی فوتبال جام پرچم روستاییان شهرستان گلپایگان

افتتاحیه مسابقات مینی فوتبال جام پرچم روستاییان شهرستان گلپایگان

افتتاحیه مسابقات مینی فوتبال جام پرچم روستاییان شهرستان گلپایگان به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی شهرستان گلپایگان افتتاحیه مسابقات مینی فوتبال جام پرچم روستاییان شهرستان گلپایگان روز جمعه 1401/5/21 در محل سالن انقلاب با حضور یوسف ابراهیمی ریاست اداره ورزش وجوانان ،علی محمدی شهردار شهر گوگد واعضا شورای اسلامی شهر گوگد و علی نصیری رییس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی