معرفی برترین‌های مسابقات قهرمانی چوبکشی بانوان به میزبانی استان اصفهان
مسابقات قهرمانی کشور

معرفی برترین‌های مسابقات قهرمانی چوبکشی بانوان به میزبانی استان اصفهان

مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی ویژه بانوان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: روز جمعه،۲۲تیرماه مسابقات قهرمانی کشور مس رستلینگ(چوبکشی)انتخابی تیم ملی بانوان به میزبانی استان اصفهان باحضور فریبا افشون،سرپرست نائب رئیسی فدراسیون ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی جمهوری اسلامی ایران به همراه لیلا وکیلی،سرپرست
بازدار:میزبانی خوبی از بانوان در مسابقات چوبکشی قهرمانی کشور داشتیم.
مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی

بازدار:میزبانی خوبی از بانوان در مسابقات چوبکشی قهرمانی کشور داشتیم.

مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور مس رستلینگ(چوبکشی) انتخابی تیم ملی بانوان،الهام بازدار،نائب‌رئیس بانوان هیات ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان،ضمن تشکر از فدراسیون ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی جمهوری اسلامی
آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان
مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان

آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان

مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور مس رستلینگ (چوبکشی) انتخابی تیم ملی بانوان به میزبانی استان اصفهان با حضور فریبا افشون،سرپرست نائب رئیسی،لیلا وکیلی،سرپرست کمیته داوران،فدراسیون ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی جمهوری
آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان
مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان

آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان

مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور مس رستلینگ (چوبکشی) انتخابی تیم ملی بانوان به میزبانی استان اصفهان با حضور فریبا افشون،سرپرست نائب رئیسی،لیلا وکیلی،سرپرست کمیته داوران،فدراسیون ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی جمهوری
آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان
مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان

آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان

مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور چوبکشی بانوان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: آئین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور مس رستلینگ (چوبکشی) انتخابی تیم ملی بانوان به میزبانی استان اصفهان با حضور فریبا افشون،سرپرست نائب رئیسی،لیلا وکیلی،سرپرست کمیته داوران،فدراسیون ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی جمهوری