جلسه هم اندیشی اعضا هیأت ورزش روستایی کاشان

جلسه هم اندیشی اعضا هیأت ورزش روستایی کاشان

جلسه اعضای هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کاشان در تاریخ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ باحضور اعضای هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شهرستان کاشان در دفتر هیات واقع درفاز دو ناجی آباد برگزار گردید.در این جلسه عملکرد ماه های گذشته هیات مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت و مقرر شد در آیتمهای آمار ورزشکاران سازمان یافته –توسعه تجهیزاتی –دوره های آموزشی و بازرسی ازخانه های ورزش روستایی رشد ۱۰% در سال
جلسه هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کاشان با اعضای شورای اسلامی ودهیاری و مسئول ورزش  روستای آزران

جلسه هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کاشان با اعضای شورای اسلامی ودهیاری و مسئول ورزش روستای آزران

بسمه تعالی جلسه هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کاشان با اعضای شورای اسلامی ودهیاری و مسئول ورزش روستای آزران دردفتر هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کاشان راس ساعت: ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰با حضورآقای سید علی افراشی ریاست هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی کاشان و اعضای هیات با آقای سید هادی رضوی ریاست شورای اسلامی روستای آزران واعضای شورای اسلامی و دهیار و مسول ورزش