اعزام سجاد سلیمانی به عنوان داور مسابقات انتخابی تیم ملی چوب کشی

اعزام سجاد سلیمانی به عنوان داور مسابقات انتخابی تیم ملی چوب کشی

به گزارش روابط عمومی هیات روستایی و بازیهای بومی و محلی شهرستان سمیرم: سجادسلیمانی دبیر هیات روستایی و بازیهای بومی ومحلی ‌شهرستان سمیرم به عنوان داور مسابقات انتخابی تیم ملی چوب کشی اعزامی به مسابقات نومدگیمز ایزنیک ترکیه 2022 دعوت گردید .
مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم

مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی شهرستان سمیرم.: روز دوشنبه 21شهریور ماه از سری مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم بین تیم‌ها حیدر آباد و کاسگان محل چمن ورزشی شهدای وردشت باحضور تعداد200شرکت کننده و تماشاگر برگزار گردید. در پایان تیم حیدرآباد با نتیجه 4 بر2 به مرحله شهرستانی راه یافت.
مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم

مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی شهرستان سمیرم.: روز دوشنبه 21شهریور ماه از سری مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم بین تیم‌ها حیدر آباد و کاسگان محل چمن ورزشی شهدای وردشت باحضور تعداد200شرکت کننده و تماشاگر برگزار گردید. در پایان تیم حیدرآباد با نتیجه 4 بر2 به مرحله شهرستانی راه یافت.
مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم

مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی شهرستان سمیرم.: در روز دوشنبه 14شهریور ماه از سری مسابقات مینی‌فوتبال جام پرچم ویژه روستاییان شهرستان سمیرم بین تیم‌ها دهنسا و حیدر اباددر محل چمن ورزشی شهدای وردشت باحضور تعداد200شرکت کننده و تماشاگر برگزار گردید. در پایان نتیجه 4 بر 4 مساوی و در ادامه با ضریات پنالتی تیم حیدراباد به مرحله بعد راه یافت. در ادامه برگزاری مسابقات مینی