شهرستان ها

آخرین اخبار

حضور در انتخابات ریاست جمهوری شهرستان آران وبیدگل

حضور در انتخابات ریاست جمهوری شهرستان آران وبیدگل

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی ومحلی شهرستان آران وبیدگل : حضور پرشور ورزشکاران به همراه اعضای هیات ورزش‌روستایی رئیس و نائب رئیس شهرستان آران وبیدگل در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در روستای علی آباد مرکزی
اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان برگزار شد.
اولین دوره مسابقات کورن‌هول

اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان برگزار شد.

نخستین دوره از مسابقات کورن‌هول در استان اصفهان در پارک جنگلی ناژوان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان به همت کمیته کورن‌هول هیات ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان و با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری اصفهان باحضور ۵۰نفر شرکت کننده در پارک جنگلی ناژوان برگزار
اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان برگزار شد.
اولین دوره مسابقات کورن‌هول

اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان به همت کمیته کورن‌هول هیات ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان و با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری اصفهان باحضور ۵۰نفر شرکت کننده در پارک جنگلی ناژوان برگزار شد و در نهایت نفرات برتر انتخاب و معرفی شدند: «در بخش آقایان» مقام اول:محمد
اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان برگزار شد.
اولین دوره مسابقات کورن‌هول

اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: اولین دوره مسابقات آزاد کورن‌هول در استان اصفهان به همت کمیته کورن‌هول هیات ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان و با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری اصفهان باحضور ۵۰نفر شرکت کننده در پارک جنگلی ناژوان برگزار شد و در نهایت نفرات برتر انتخاب و معرفی شدند: «در بخش آقایان» مقام اول:محمد
پیام رئیس هیات ورزش‌روستایی استان برای شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری

پیام رئیس هیات ورزش‌روستایی استان برای شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری

رئیس هیات ورزش‌روستایی استان در پیامی از مردم ولایت‌مدار استان اصفهان برای حضور پرشور در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت کرد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: مهدی اسدی،رئیس هیات ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان در پیامی از مردم غیور و همیشه در صحنه استان اصفهان جهت مشارکت پر شور و همگانی در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری