جلسه هيئت رئيسه هيئت ورزش روستایی شهرستان دهاقان برگزار شد

جلسه هيئت رئيسه هيئت ورزش روستایی شهرستان دهاقان برگزار شد

جلسه هيئت رئيسه هيئت ورزش روستايى و بازى‌های بومى محلى شهرستان دهاقان با حضور رئيس و اعضای هيئت رئيسه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هيئت ورزش روستايى و بازى‌هاى بومى محلى شهرستان دهاقان: جلسه هيئت رئيسه هيئت روستايى و بازى‌های بومى محلى شهرستان دهاقان ۶ ارديبهشت ماه با حضور رئيس و اعضای هيئت رئيسه برگزار گرديد. جلسه موصوف با هدف همفكرى، هم‌انديشی و تدوين برنامه‌های سال ۱۴۰۰ هيئت ورزش روستايى