پیام رئیس هیات ورزش‌روستایی استان برای شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری

پیام رئیس هیات ورزش‌روستایی استان برای شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری

رئیس هیات ورزش‌روستایی استان در پیامی از مردم ولایت‌مدار استان اصفهان برای حضور پرشور در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت کرد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: مهدی اسدی،رئیس هیات ورزش‌روستایی،عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان در پیامی از مردم غیور و همیشه در صحنه استان اصفهان جهت مشارکت پر شور و همگانی در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری