برگزاری مسابقات بومی محلی ويژه نوجوانان در شهرستان خور و بیابانک

برگزاری مسابقات بومی محلی ويژه نوجوانان در شهرستان خور و بیابانک

مسابقات بومی محلی در رشته‌های گل کوچک، نشانه‌روی با پا و پرش از لاستیک ويژه نوجوانان با حضور ۴ تیم پنج نفره در سالن تختی خور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی شهرستان خور و بیابانک: پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه از سری مسابقات بومی محلی در رشته‌های گل کوچک، نشانه‌روی با پا و پرش از لاستیک ويژه نوجوانان با حضور ۴ تیم پنج نفره در سالن تختی خور برگزار شد. در پایان تیم‌