بازدید سید محمد طباطبایی از سالن ورزشی آهنگر روستای مشهد کاوه شهرستان چادگان

بازدید سید محمد طباطبایی از سالن ورزشی آهنگر روستای مشهد کاوه شهرستان چادگان

تاریخ : 09 تیر 1399 موضوع : خبرها / چادگان
به گزارش روابط عمومی ، سید محمد طباطبایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ، معاونین توسعه امور ورزش و جوانان ،ناظرین فنی و مهندسی، معاون فرماندار،بخشدارمرکزی و چنارود، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان چادگان ، از سالن ورزشی کاوه آهنگر روستای مشهد کاوه و سالن ورزشی شهدای چنارود(اورگان) از توابع شهرستان چادگان. مورخ 8 تیرماه 99 بازدید