شهرستان ها

آخرین اخبار

کسب عنوان اول عملکرد سال ۱۴۰۰

کسب عنوان اول عملکرد سال ۱۴۰۰

تاریخ : 29 خرداد 1401 موضوع : اخبار ویژه
هیات ورزش روستایی استان بار دیگر عنوان اول عملکرد سال را کسب کرد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: هیات ورزش روستایی استان بار دیگر از سوی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌‌های بومی محلی عنوان اول عملکرد سال را کسب کرد.