جلسه هم اندیشی اعضای هیآت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی لنجان

جلسه هم اندیشی اعضای هیآت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی لنجان

به گزارش روابط عمومی هیأت ورزش روستایی وبازیهای بومی ومحلی شهرستان لنجان ،جلسه هم اندیشی وبرنامه ریزی فعالیتهای هیأت ورزش روستایی شهرستان لنجان مورخ۹۹/۴/۲باحضوراعضابرگزارگردید، در این جلسه غلامرضاعابدی رئیس هیات ضمن تقدیروتشکراززحمات کادرهیأت درسال۹۸بواسطه تلاش برای بدست آوردن عناوین قهرمانی دررشته های مختلف وهمچنین کسب عنوان هیأت برتراستان اظهارداشت انشاالله درسال ۹۹وپس ازریشه کن شدن ویروس