برگزاری برنامه باستانی کاران زورخانه سفیدشهر شهرستان آران وبیدگل

برگزاری برنامه باستانی کاران زورخانه سفیدشهر شهرستان آران وبیدگل

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی شهرستان آران وبیدگل: در راستای توسعه ورزش همگانی و تشویق دانش آموزان به امر ورزش قهرمانی، در هفته وحدت و در پیش بودن هفته تربیت بدنی و ورزش ورزشکاران باستانی کار زورخانه سفیدشهر و اعضای باشگاه کشتی شهدای بخش مرکزی روستای علی آباد، در مدارس راهنمایی شهید سرکاری و ابتدایی شهید استادی محمدآباد و شهید رجایی علی آباد حضور یافتند و برنامه