جلسه شورای راهبردی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی برگزار شد

جلسه شورای راهبردی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی برگزار شد

تاریخ : 18 فروردین 1400 موضوع : اخبار ویژه
جلسه شورای راهبردی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی با حضور دکتر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و روسای مناطق شش گانه کشوربرگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: جلسه شورای راهبردی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی، صبح امروز با حضور دکتر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت