گزارش تصویری از ویژه برنامه ورزشی تفریحی هم‌بازی۲

گزارش تصویری از ویژه برنامه ورزشی تفریحی هم‌بازی۲

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان: ویژه برنامه ورزشی تفریحی هم‌بازی۲ با اجرای بازی‌های بومی محلی توسط ورزشکاران هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان ویژه مسافران نوروزی در باغ غدیر از سوم لغایت دوازدهم فروردین‌ماه،ساعت ۱۴ الی ۱۸ لازم به ذکر است که این برنامه ها در پارک‌های ناژوان،صفه و باغ غدیر در حال برگزاری است.